Konferensbygget

Mockfjärds Atletklubb bygger tillsammans med Leader Dalarna och Jordbruksverket en konferenslokal.

Bilder från bygget: