Regler

 
 • Mänskliga rättigheter gäller i Sverige, likväl på Atletklubben. Detta innebär att flickor och pojkar är jämnställda.
 • Är ni sist ut ur lokalen så stänger ni fönster och dörrar efter er. Släck även lyset.
 • Häng tillbaka vikterna efter er.
 • Barn under XX år får ej vistas i lokalen.
 • Träningskort är obligatoriskt och personligt. Endast en person går in per kort. Kommer ni i grupp så måste alla logga in sig.
 • Rökning förbjuden.
 • Max 100kg på smithmaskinen.
 • Inga ytterskor i lokalerna.
 • Visa hänsyn till varandra.
 • Torka rent runt träningsstationen efter er med papper och tillhörande rengöringsmedel som finns i lokalen.
 • Var rädd om utrustningen i lokalerna.
 • All träning i MAK:s lokaler lyder under riksidrottsförbundets regler. Överträdelse ger automatisk avstängning. Reglerna hittar ni på http://www.rf.se.
 • Den som tränar, har skylldighet att själv ta reda på övriga regler, som gäller i och utanför lokalen.
 • Överträdelse av Atletklubbens regler ger avstängning och återtagande av träningskort.